Əmlak sığortası nədir?

Əmlak sığortası hər hansı sığorta hadisəsi nəticəsində əmlaka dəymiş fiziki ziyana görə təminat verir. Sığorta hadisəsi dedikdə, sığorta müddəti ərzində hüquqi və fiziki şəxslərin əmlakına hər hansı gözlənilməz və birbaşa fiziki təsir (başqa istisna olmadığı halda) başa düşülür.

Sığorta təminatına daxil olan tikinti növləri:

Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri

Yaşayış evləri

Binalar, mənzillər

Dövlət əmlakı

Sığorta təminatına daxil olan risklər:

01

Yanğın, ildırım düşməsi

02

Elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma

03

Nəqliyyat vasitəsinin dəyməsi

04

Su, istilik, kanalizasiya kəmərinin və ya yanğın söndürmə sisteminin qəzası

05

Subasma, hər hansı predmetin və ya onun hissələrinin düşməsi, atılması

06

Buxar qazanlarının, maşınların və digər oxşar qurğuların partlayışı

07

Təbii fəlakətlər

08

Üçüncü şəxslərin hərəkətlərinin nəticəsində əmlakın zədələnməsi.

Digәr risklәr tәrәflәr arasında razılaşmaya әsasәn müqavilәyә daxil edilә bilәr

Bakı şəhərində yerləşən daşınmaz əmlak üzrə

Sığorta məbləği

25.000,00 AZN

Sığorta haqqı

50,00 AZN

Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində yerləşən daşınmaz əmlak üzrə

Sığorta məbləği

20.000,00 AZN

Sığorta haqqı

40,00 AZN

Digər yaşayış məntəqələrində yerləşən daşınmaz əmlak üzrə

Sığorta məbləği

15.000,00 AZN

Sığorta haqqı

30,00 AZN

Əmlak sığorta şirkətləri