Kredit Həyat Sığortası nədir?

Kreditlərin sığortasında kredit götürənin müflis olması və ya ölməsi, həmçinin öz öhdəliklərini digər səbəblərdən yerinə yetirə bilməməsi ilə əlaqədar borcu (krediti) qaytarmaması nəticəsində borc (kredit) verənə dəyən zərərin əvəzinin tam və ya qismən ödənilməsi üçün sığorta ödənişinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

Sığorta şirkəti sığortalını təminat altına alır:

Sığortalının orqanizminin funksiyalarının

31-60%

61-80%

81-100%

pozulmasına görə əlilliyin müəyyən edilməsi halında.

Kredit Həyat Sığortası